Update auto lên bản 2196

Thông báo update GAuto lên 2195, 2196
Hiện tại GAuto bản 2195, 2196 đã chạy ổn định, anh em chạy phiên bản cũ bị lỗi 1 số trường hợp trừ tiền không chính xác nên nay auto xin thông báo bắt buộc update lên bản 2195, 2196.
Các phiên bản 2192 trở về trước sẽ không dùng được nữa

Autoupdate đang bị lỗi nên anh em update bằng 1 trong những cách sau:
– Vào thư mục GAuto2x xóa file GAuto.exe đi rồi chạy gamesauto.exe để update lên bản mới nhất
– Tải tại link này rồi chép file GAuto.exe vào thư mục GAuto2x: http://gameauto.net/downloads/GAuto2196.zip

Update 2196