Auto Dưa Hấu chỉ có ở GAuto

Minh Giáo và Thiếu Lâm đang ngồi nhâm nhi ở Lầu Xanh tửu điếm thấy cô em Nga My và Tinh Túc đi ngang qua, mang vác dưa hấu có vẻ cực nhọc bèn buông lời hỏi thăm: – Minh Giáo: Tiểu cô nương Nga My xinh tươi, cho hỏi cô nương đi đâu mà vội…