Cập nhật thông tin fix lỗi các phiên bản

Bài viết này sẽ cập nhật thông tin fix lỗi của các phiên bản. Các bạn khi sử dụng GAuto nếu gặp lỗi gì vui lòng báo với tụi mình để tụi mình fix triệt để nha. Mỗi khi có bản cập nhật mới, nếu máy các bạn đã có GAuto rồi thì chỉ cần…