Các câu hỏi thường gặp

1. Phiên bản GAuto Lite là gì? GAuto gồm có 2 phiên bản: Lite và Pro. Phiên bản GAuto Lite là bản MIỄN PHÍ với các chức năng cơ bản như tự train, tự ăn máu, nhặt đồ, hỗ trợ pet, … Các phiên bản Lite không hỗ trợ train với tổ đội và tự đi…