GAuto nay đã hỗ trợ WinXP

Sau bản cập nhập GAuto v1102 các bạn đã có thể dùng GAuto trên WinXP rối! Nhanh tay tải GAuto về luyện cấp và cày vàng TN thôi anh em