GAuto TLBB phiên bản tiếp theo 1.0.0.3 có gì mới?

GAuto TLBB release ngày 8 tháng 3, chưa tròn 1 tuần chúng tôi đã có hơn 60 người chơi tin tưởng và đăng kí sử dụng. Trong số này, hơn 40 bạn thường xuyên sử dụng GAuto hàng ngày. Đó thực sự là điều khích lệ cho nhóm GAT chúng tôi. GAuto Lite là phiên bản…