Hỗ trợ tổ đội – Bước đột phá mới của GAuto

Đánh dấu số lượng người dùng GAuto vượt trên 2000, GATeam xin ra mắt phiên bản v1200. Từ phiên bản GAuto TLBB v1200 trở đi, chức năng tổ đội đã gần hoàn thiện, đây là chức năng mang tính đột phá của GAuto. Giúp các bạn dễ dàng thao tác và điều khiển tổ đội,…