Ra mắt phiên bản GAuto2x hoàn toàn mới

– Như đã hứa với anh em từ trước. Bản 2.0 nay đã ra lên sóng. Ngay bây giờ anh em có thể tải về. Ad vừa update xong. Sẽ viết bài hướng dẫn những tính năng và thay đổi ở phiên bản này thật chi tiết cho anh em sau nha Biểu tượng cảm…