Dùng Firefox để tải GAuto không bị lỗi

Hiện tại trình duyệt Chrome gặp lỗi security error (trang màu đỏ) dẫn đến ko truy cập một số link trong web. Ad đã report vấn đề này với google.

Trong thời gian chờ khắc phục anh em dùng Firefox hoặc IE để duyệt web và tải auto nhé!