Hỗ trợ đủ Q Bang và Trừng Ác

Tới thời điểm này GAuto phiên bản 1814 đã hỗ trợ các nhiệm vụ Bang: Luyện Kim, Xây Dựng, Trừng Ác, Tụ Bảo Bồn, và nhiều tính năng khác nữa. Ở mỗi tính năng, GAuto luôn có thêm những điểm nhấn như tự dùng phù (các bạn không cần định vị hết phù trong thùng nha, GAuto tự tìm được phù nào đi về đâu), hoặc tự hồi máu khi cần thiết. Đang đứng ở map nào đó, chỉ cần nhấn nút nhiệm vụ, GAuto sẽ tự tìm về Bang và trả nhiệm vụ (nếu đang dở dang), tự nhận nhiệm vụ mới.

Mua KNB ở Lạc Dương, khi chọn chức năng này, dù bạn đang ở đâu, GAuto cũng tự về mua KNB. Nếu cần mua cạnh tranh với các auto khác, GAuto được xử lý ở tốc độ cực cao, nên khả năng GAuto mua được giá rẻ hơn rất rất cao.