Chức năng chống kẹt khi chạy TN của GAuto

Các bạn có biết GAuto có trang bị chức năng chống kẹt khi chạy Thương Nhân không? Chức năng ưu việt này sẽ giúp nhân vật của các bạn tự thoát khỏi các trường hợp bị kẹt trong map. Khi bị kẹt, các bạn cứ thoải mái đợi một chút vì GAuto sẽ tự tìm cách giải thoát cho mình. GAuto có thể sẽ tốn vài giây để nhận biết là mình bị kẹt, nên các bạn đừng nôn nóng.

GAuto có thể thoát được luôn cả trường hợp bị kẹt giật lùi. Nhân vật ráng chạy mà cứ giật lùi lại một chỗ nào đó. Sau vài giây, GAuto sẽ tìm cách thoát ra chứ không tiếp tục giật nữa.

Chúc các bạn chơi game máu lửa.