Khắc phục lỗi không kết nối server và “Chưa vào game”

Anh em bị lỗi này là do GAuto ko hỗ trợ các phiên bản 2141 trở về trước nữa. Anh em gặp lỗi không kết nối được server là do xài phiên bản cũ. Vui lòng update lên bản mới để sử dụng.

Nếu update lên bản mới không được hoặc khi vào game tên nhân vật hiện là “Chưa vào game” thì thư mục GAuto2x của bạn đã cũ. Tải lại tại đây:
http://gameauto.net/downloads/GAuto2x.zip
Sau khi có thư mục GAuto2x mới thì có thể copy file settings.dat ở thư mục GAuto2x cũ sang để có những thiết lập cũ. Chạy file gamesauto.exe để update lên bản mới nhất.