Auto chế đồ TLBB (ko chiếm chuột) Tình Kiếm, Song Kiếm và các server khác

GAuto đã quá quen thuộc với anh em chơi ở Tân Thiên Long của VNG. Hôm nay nhóm GATeam ra mắt phiên bản chính thức đầu tiên dành cho Thiên Long Tình Kiếm, Song Kiếm và các server TLBB khác cũng sẽ dùng được bản auto này. – Chức năng auto chế đồ không chiếm…