G-Auto phiên bản PRO đầu tiên có gì?

Nhóm GA Team chúng tôi đã và đang làm việc hết mình ngày đêm để cho ra phiên bản GAuto Pro trong thời gian sớm nhất. Hiện tại nhóm đã có trong tay phiên bản Pro hoàn chỉnh. Ngoài những sửa lỗi có trong bản GAuto Lite, GAuto Pro cũng chạy nhanh hơn. Tuy rằng bản GAuto…