Khắc phục lỗi không kết nối server và “Chưa vào game”

Anh em bị lỗi này là do GAuto ko hỗ trợ các phiên bản 2141 trở về trước nữa. Anh em gặp lỗi không kết nối được server là do xài phiên bản cũ. Vui lòng update lên bản mới để sử dụng. Nếu update lên bản mới không được hoặc khi vào game tên nhân…