Auto khai khoáng, hái dược, trồng trọt TLBB

Ngay từ ngày đầu ra mắt GAuto đã cam kết sẽ trang bị tận răng cho anh em, tất cả chức năng trong TLBB cần đến auto nhóm GATeam sẽ đáp ứng cho anh em hết 😀 Được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em, GAuto v1400 xin ra mắt 3 chức năng auto…