Hướng dẫn nạp thẻ vào GAuto

Phí thông thường được tính như sau: GAuto đã hỗ trợ nạp thẻ qua tin nhắn SMS rất tiện dụng, xem thêm ở đây để biết cách nạp. 1- Kiểu nạp ” Tài khoản tiền ” (Thuê bao sử dụng) (Khi nạp dạng này bạn có thể dùng gần  như đầy đủ tính năng của…