THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM PHIÊN BẢN GAUTO 2300

– Phiên bản sử dụng hệ thống Mua gói thuê bao và Mua gói tính năng theo giao diện mới.
– Khi nạp thẻ hệ thống mới sẽ chuyển thẻ nạp thành GG với mệnh giá tương ứng. Sau đó anh em dùng GG này để mua Gói thuê bao hoặc Tính năng mình thích.
– Hiển thị lịch sử rõ ràng, chính xác hơn.
– Khi không có thuê bao cũng có thể mua giờ chế đồ được
– Hạn chế đồ được tính riêng, không hết hạn cùng lúc với thuê bao như trước nữa.
Khi sử dụng hệ thống mới toàn bộ Số giờ chơi và GGold ở hệ thống cũ được tự động chuyển sang hệ thống mới.
Sau ngày 15/04/2017 các phiên bản cũ sẽ không sử dụng được nữa. Toàn bộ anh em sẽ sử dụng hệ thống mới hết.
Link download update: http://gameauto.net/downloads/GAuto2300.zip
Lnk down bản full: http://gameauto.net/downloads/GAuto2x_Full_Setup_2300.exe
Tính năng cập nhập:
– Fix lỗi rớt mạng khi chế đồ TL Thiên Ý
– Nhận x2 Free hàng tuần tại Lạc Dương, đóng băng, kích hoạt (VNG) (Menu chuột phải -> Tiện ích
– Đổi Thần Binh Phù (Menu chuột phải -> Nhiệm vụ -> Đổi vật phẩm -> Đổi Thần Binh Phù (TK)

GAuto-2300