Tạm dừng dịch vụ nạp thẻ bằng tin nhắn SMS

Vì lý do kỹ thuật, nên GAuto tạm dừng dịch vụ nạp thẻ bằng tin nhắn SMS. Đội ngũ admin đang làm việc với bên telco để khắc phục. GAuto sẽ thông báo khi nào có thể nạp SMS lại được.

Mọi hoạt động nạp thẻ cào vẫn diễn ra bình thường.