KM 30% gói thuê bao đến hết ngày 22/07/2019

GAuto mừng Phiên bản mới VNG
KM 30% gói giờ thuê bao

✨ ✨ Khi mua gói thuê bao anh em sẽ được KM 30% giá trị gói.

(Ví dụ mua gói 50 ngày 100GG, nhập mã KM vào sẽ được 65 ngày)

✨ ✨ Mã KM: GAUTOVIP  , có phần điền mã KM ở trong phần mua giờ nhé ae

✨ ✨ Thời gian KM kéo dài đến hết ngày 22/07/2019

(Anh em không rõ xem hình hướng dẫn và nhớ nhập mã KM khi mua giờ mới đc KM nhé)